HomeОбразованиеRelated VideosMore From: MilcanX Developer

wpf - StaticResource Ve DynamicResource nedir?

7 ratings | 567 views
StaticResource Ve DynamicResource ne demek
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
ReinellS (1 year ago)
eline sağlık abi ama bu tasarım için gibi bana içine kod yazabileceğim bir update fonksiyonu lazım :(
Rövşən Ağayev (1 year ago)
Hocam uzun zamandir.Yeni videolar bekliyorduk yeniden egitim videolari cekmeniz cok guzel.
Sayko Men (1 year ago)
Devam usta adamsin

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.